FLSmidth er en anerkjent aktør innen gruve- og sementindustrier, startet i Danmark i 1882. Med deres MissionZero-program har FLSmidth forpliktet seg til å bidra til en bærekraftig fremtid gjennom nullutslipp i gruvedrift og sementproduksjon innen 2030, noe som styrker overgangen til grønnere praksis. Med en solid omsetning og engasjement for karbonnøytrale operasjoner, viser de vei for industrien mot en mer bærekraftig tilnærming.
Den globale etterspørselen etter mineraler øker i takt med fokus på fornybar energi og elektriske kjøretøy, og FLSmidth er i tet med teknologi for å støtte denne veksten. Gjennom en fullstendig produktportefølje for prosesseringsanlegg, fra utvinning til sluttbehandling, sikter de mot forbedret ytelse og reduserte miljøavtrykk. Som en viktig distributør av FLSmidth, tilbyr PMT AS toppmoderne utstyr og support som møter tidsriktige utfordringer med kunnskap og innovasjon.

Produkter:

Følg FLSmidth i sosiale medier:

Har du spørsmål?

Tom Arne Bergmann

Business Development & Key Account Manager
 

Asmund Hansen

Sales & Marketing Manager