Fatpumper


Jessberger fatpumper er kjent for høy kvalitet og teknisk innovasjonsevne.
Jessberger har et omfattende utvalg pumper for fat- og beholder tømming inkludert strømningsmåling og fullstendig tømming av fat. I mat og farmasøytisk industri stilles det ekstra krav til utstyret, og her kan vi tilby godkjente produkter i henhold til FDA, 3-A, EC 1935/2004 og ATEX.