Miljøansvar


Pumpe & Maskinteknikk AS tar miljøansvar. I dag viser både industri og samfunn en økende interesse for kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger i produksjonsanlegg. Utfordringene ligger i å minimere unødvendig høye energikostnader og dermed redusere miljøpåvirkningen.

Pumpe & Maskinteknikks tilbud til markedet sammen med vårt eget miljøprogram betyr at vi jobber aktivt på flere fronter for en mindre belastning på miljøet. Vi er forsiktige med hvordan vi planlegger i alle deler av vår virksomhet, fra produksjon, transport, montering og drift til service, reparasjoner og avfall. Vi arbeider aktivt også mot våre leverandører og partnere slik at de tar del i denne miljøfilosofien.